Poklad na Starém Městě

Poznávací hra Poklad na Starém Městě, vytvořená na základě legendy o ztraceném pokladu kupce Ebrharda. Hra vede uličkami Starého města, kde děti převtěleni do role detektivů pátrají po ztracené truhle.

Ceny

Group 2 Jednotlivec 139 Kč
Group 2 Copy Rodina (2 + 2) 449 Kč

Délka prohlídky 2 hod.

V ceně je zahrnut výklad průvodce, tištěné materiály a odměna pro účastníky. V ceně není zahrnut vstup do památek nebo na výstavy.

Představení hry a její trasy

Co Vás čeká?

Pro děti je připravena poznávací hra Poklad na Starém Městě, vytvořená na základě legendy o ukradeném pokladu kupce Ebrharda. Hra vede uličkami Starého města, kde děti převtěleni do role detektivů pátrají po ztracené truhle a cestou se dozvídají zajímavé informace o pražských památkách.

 

Průběh hry

V rámci hry Poklad Na Starém Městě děti obdrží plán cesty a jejich úkolem je vyřešit různé úkoly, které se vztahují k daným památkám. Cestou získávají indicie, které jim pomohou složit název místa, kde je poklad schován.

Kde a kdy je sraz?

Sraz je u Prašné brány na Náměstí Republiky v 11 hodin.

Zajímavá místa, která určitě neminete

Trasa vede od Prašné brány kolem Stavovského divadla Celetnou ulicí na Staroměstské náměstí a dále přes Ungelt  do cíle. Tam na všechny čeká odměna!

 • Prašná brána

  Naše hra začíná na náměstí Republiky U Prašné brány.

 • Karolinum

  Půjdeme kolem budovy Karolina, dnes sídla Karlovy univerzity. Víte, že byla první univerzitou ve střední Evropě a že ji založil Karel IV.? Řekneme si pár zajímavostí o jejím zakladateli a jeho rodině.

 • Stavovské divadlo

  Víte, jaký je rozdíl mezi operou a operací? Určitě ano. Proč je ale státní hymna spjata právě s touto budovou?

 • Celetná ulice

  Proč jsou v Praze domovní znamení a k čemu sloužila? Cestou si nějaká ukážeme a zkusíte si vymyslet svoje vlastní domovní znamení.

 • Staroměstské náměstí

  Staroměstský orloj je jedním z nejznámějších turistických objektů v Praze. Víte, že se skládá ze třech částí? Kolik uvidíte apoštolů a proč sošky pokyvují hlavou?

 • Ungelt

  Proč tento divný název? Co všechno se dalo ve středověké Praze koupit? Zjistíme a zahrajeme si hru na bohaté kupce.

Řekli o prohlídce

Fakta i legendy o Praze byly paní Hankou dětem podány hravou a velice zábavnou formou, výklad byl strhující nejen pro děti, ale i zúčastněné rodiče. Paní Hanku evidentně tato práce baví, což má pozitivní vliv na průběh prohlídky i děti samotné. Ty se během prohlídky nenudily, projevila se jejich soutěživost a schopnost kolektivní spolupráce. Hnáni nejen touhou po vědění, ale i vidinou nalezení opravdového pokladu, si zevrubnou prohlídku Prahy náramně užily.

— Jitka Š.

Děkujeme za krásnou prohlídku při cestě Prahou za pokladem. Holky byly doslova nadšené a s chutí vyplňovaly křížovku při cestě za pokladem. A i pro nás dospěláky byla procházka velice příjemná a leccos nového jsme se dozvěděli.

— Lenka K.

Důležité informace

Kde je start procházky?

Sraz je u Prašné brány na Náměstí Republiky.

Kdy začínáme a jak dlouho procházka trvá?

Začínáme v 10 hodin a procházka trvá cca 90 min.

Jak probíhá platba?

Platba probíhá v hotovosti na místě. V ceně není zahrnut vstup do památek.

Pro jak staré děti je vhodná?

Hra je vhodná pro děti od 6-10 let.

Mohou jít děti samy bez rodičů?

Ne, děti se účastní vždy v doprovodu dospělé osoby.

Kde končíme?

Nedaleko Staroměstského náměstí.

Mohu přijít bez ohlášení?

Ne. Prosím o telefonickou nebo emailovou rezervaci, abych věděla kolik přijde dětí, a vy budete mít jistotu, že se akce uskuteční.

Rezervace nebo dotaz

Termíny
Pro urychlení následné komunikace uveďte svůj telefon

Vyplněním tohoto formuláře uděluji společnosti Dětská Praha souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely zpracování Vaší žádosti i následné komunikace. Další podrobnosti o pravidlech ochrany osobních informací naleznete .

Společnost Dětská Praha tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

 • osobní údaje dané osoby (dále jen Subjektu) budou zpracovány a využívány pouze na základě jeho svobodného souhlasu, a to za jasně uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, jiné organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám (s vyjímkou součinosti potřebnou pro zajištění požadované akce),
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.