Nejvýznamnější osobnosti Starého Města

Procházka určená pro druhý stupeň základních škol může doplnit výuku ukázkou konkrétních míst spjatých s významnými osobnostmi českých dějin, literatury či umění.

Ceny

Group 2 Jednotlivec 99 Kč
Group 2 Copy Rodina (2 + 2)

V ceně je zahrnut výklad průvodce, tištěné materiály a odměna pro účastníky. V ceně není zahrnut vstup do památek nebo na výstavy.

Představení hry a její trasy

Co Vás čeká?

Sraz je ve spodní části Václavského náměstí, víte, že kousek odtud zemřela Božena Němcová? Čeká nás povídání o Karlu IV., Karlově univerzitě, ale znáte jeho rodný dům? Stavovské divadlo a W.A. Mozart, ale víte, kde se seznámil K.H. Mácha se svoji milenkou? Jak to bylo s Franzem Kafkou a kde hrával A. Einstein na housle ? Mnoho dalších informací a zajímavostí se dozvíte během naší procházky, která končí u Karlova mostu.

Průběh hry

Jedná se pouze o vzdělávací procházku, nikoliv o hru, která je možná uspořádat i pro dospělé zájemce.

 

 

Kde a kdy je sraz?

Sraz je ve spodní části Václavského náměstí, na Můstku.

Zajímavá místa, která určitě neminete

  • Václavské náměstí

  • Stavovské divadlo

  • Staroměstské náměstí

Rezervace nebo dotaz

Termíny
Pro urychlení následné komunikace uveďte svůj telefon

Vyplněním tohoto formuláře uděluji společnosti Dětská Praha souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely zpracování Vaší žádosti i následné komunikace. Další podrobnosti o pravidlech ochrany osobních informací naleznete .

Společnost Dětská Praha tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

  • osobní údaje dané osoby (dále jen Subjektu) budou zpracovány a využívány pouze na základě jeho svobodného souhlasu, a to za jasně uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, jiné organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám (s vyjímkou součinosti potřebnou pro zajištění požadované akce),
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.