Vyšehrad

Vyšehrad pro školy

Ceny

Group 2 Jednotlivec 85 Kč
Group 2 Copy Rodina (2 + 2)

V ceně je zahrnut výklad průvodce, tištěné materiály a odměna pro účastníky. V ceně není zahrnut vstup do památek nebo na výstavy.

Představení hry a její trasy

Co Vás čeká?

Vyšehrad a Staré pověsti české patří neodmyslitelně k sobě. Co předpovídala bájná kněžna Libuše a kde mohl skákat ze skály Šemík? To s určitostí potvrdit nemůžeme, ale jedno víme jistě, že škola hrou funguje. Procházka areálem Vyšehradu je obsahově přizpůsobena věku žáků. Jedna varianta je určena žákům 1. a 2. tříd  a druhá je tematicky sestavena pro 3. a 4. třídu. Součástí jsou vždy pracovní listy.

Průběh hry

Vyšehrad hrou lze také upravit jako narozeninovou oslavu.

Kde a kdy je sraz?

Sraz je u stanice metra Vyšehrad. Procházky pro školy se konají ve všední dny dle domluvy.

Zajímavá místa, která určitě neminete

Rezervace nebo dotaz

Termíny
Pro urychlení následné komunikace uveďte svůj telefon

Vyplněním tohoto formuláře uděluji společnosti Dětská Praha souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely zpracování Vaší žádosti i následné komunikace. Další podrobnosti o pravidlech ochrany osobních informací naleznete .

Společnost Dětská Praha tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

  • osobní údaje dané osoby (dále jen Subjektu) budou zpracovány a využívány pouze na základě jeho svobodného souhlasu, a to za jasně uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, jiné organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám (s vyjímkou součinosti potřebnou pro zajištění požadované akce),
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.