Kde odpočívá Golem

Vydejte se na procházku bývalým židovským ghettem.

Ceny

Group 2 Jednotlivec 139 Kč
Group 2 Copy Rodina (2 + 2) 449 Kč

Délka prohlídky 1,5 hod.

V ceně je zahrnut výklad průvodce, tištěné materiály a odměna pro účastníky. V ceně není zahrnut vstup do památek nebo na výstavy.

Představení hry a její trasy

Co Vás čeká?

Čeká na Vás procházka po židovském městě, které přesto, že dnes již neexistuje, patří k nejnavštěvovanějším místům v Praze  a je známo jako Josefov. Nejdůležitějším obdobím pro židovské ghetto bylo panování Rudolfa II. na přelomu 16. a 17. století, z této doby nám zůstala Maiselova a Pinkasova synagoga, radnice a významná jména učenců jako například Maharal. Už jste o něm slyšeli? Pokud ne, nevadí. Kdo to byl a spoustu dalších zajímavostí  o židovských tradicích, svátcích a způsobu života Vám budu vyprávět cestou. Nebudou chybět ani legendy a pověsti spojené s židovskou čtvrtí.

 

Průběh hry

procházka je určena pro starší děti ( od 13 let) a dospělé

Kde a kdy je sraz?

Sraz je na Staroměstském náměstí, na rohu Pařížské ulice u kašny kostela sv. Mikuláše v 17 h.

Zajímavá místa, která určitě neminete

Uvidíme Staronovou, Maiselovu, Pinkasovu a Španělskou synagogu. Ukážeme si, kde je pohřbený Maharal, avšak vše jen zvenku. Součástí procházky není návštěva interiérů.

 • Kdo to byl Maharal?

 • Kde odpočívá Golem?

  Staronová synagoga je nejstarší dosud činnou synagogou v Evropě. Pochází ze 13. století a podle pověsti jsou na její půdě uloženy pozůstatky Golema.

 • Starý židovský hřbitov

 • Španělská synagoga

Rezervace nebo dotaz

Termíny
Pro urychlení následné komunikace uveďte svůj telefon

Vyplněním tohoto formuláře uděluji společnosti Dětská Praha souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely zpracování Vaší žádosti i následné komunikace. Další podrobnosti o pravidlech ochrany osobních informací naleznete .

Společnost Dětská Praha tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

 • osobní údaje dané osoby (dále jen Subjektu) budou zpracovány a využívány pouze na základě jeho svobodného souhlasu, a to za jasně uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, jiné organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám (s vyjímkou součinosti potřebnou pro zajištění požadované akce),
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.